Είστε εδώ

Παύλος Πανταζής

Αναπληρωτής Καθηγητής στην Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία *1954-2018

Σπουδές

-Πτυχίο Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ. (1977)

-Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1991)

 

Προηγούμενες θέσεις

-Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα κινηματογράφου, Α.Π.Θ. (2010-2013)

-Επίκουρος Καθηγητής, (1996-2010), Λέκτορας (1992-1996), Διδάσκων Π.Δ. 407/80 (1991-92). Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Α.Π.Θ.

-Λέκτορας, (1991-92), Επιστημονικός Συνεργάτης (1982-1991). Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Ερευνητικά Προγράμματα-Εποπτεία διδακτορικών

Επιστημονικός υπεύθυνος σε εννέα (9) και επιστημονικός συνεργάτης σε δεκαεπτά (17) ερευνητικά προγράμματα.

Επόπτης τεσσάρων περατωμένων και δύο εν εξελίξει διδακτορικών διατριβών. Επόπτης σε μια μεταδιδακτορική έρευνα

 

Δημοσιεύσεις

45 επιστημονικές δημοσιεύσεις (βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα σε περιοδικά, άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικές εκθέσεις)

 

Επιστημονικά συνέδρια

Μέλος της οργανωτικής/επιστημονικής επιτροπής σε είκοσι (20) ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Ανακοινώσεις σε 69 (47 ελληνικά και 22 διεθνή) επιστημονικά συνέδρια.

 

Συναφείς δραστηριότητες

Μέλος Ελληνικών και Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κοινωνικής Ψυχολογίας, 46th Research Committee ‘Clinical Sociology’ of International Sociological Association

Μέλος επιστημονικών επιτροπών περιοδικών και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

1.Βαν Μπούσχοτεν, Ρ., Βερβενιώτη, Τ., Μπάδα, Κ., Νάκου, Ε. Πανταζής, Π., Χατζαρούλα, Π. (επιμ) (2013). Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιοϊστορίες. Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας.

http://www.epi.uth.gr/uploads/2013_proceedings.pdf

2.Αδάμου, Χρ., Βλαχόπουλος, Γ. Πανταζής Π., Τσαμπρού, Μ. (2013). «Το χρονικό ενός μακρύ χειμώνα». Στο: Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χατζαρούλα, (επιμ.), Γεφυρώνοντας τις γενιές: διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιοϊστορίες. Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σελ. 295-308.

http://www.epi.uth.gr/uploads/2013_proceedings.pdf

3.Αδάμου, Χρ., Βλαχόπουλος, Γ. Πανταζής Π., Τσαμπρού, Μ. (2013)

Το χρονικό ενός χειμώνα.

Ντοκυμανταίρ 140’.

4.Figgou, L., Sapountzis, A., Bozatzis, N., Gardikiotis, A., Pantazis, P. (2011). “Constructing the Stereotype of Immigrants Criminality: Accounts of Fear and Risk in Talk about Immigration to Greece”. Journal of Community & Applied Social Psychology, 21: 164–177.

5.Pantazis, P. (2008)  “Two Socio-psychological Comments on the Films of the Dardenne Brothers”. In: Yanna Sarri & Despina Mouzaki (Eds), Jean-Pierre & Luc Dardenne, Athens: Thessaloniki International Film Festival-Oxy Publications, p. 48-53.

6.Πανταζής, Π. (2007). «Συγκλίσεις μεταξύ βιογραφικής έρευνας και Κριτικής Ψυχολογίας. Ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις». Στο: Σκεύος Παπαϊωάννου (επιμ.), Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Κριτική, σελ. 194-214.

7.Sapountzis, A., Figgou, L. Pantazis, P., Laskaridis, G., Papastavrou, D., Bozatzis, N., Gardikiotis, A. (2006). “Immigration and European Integration in Greece: Greek national identity and the ‘Other within’”. Westminster Papers in Communication and Culture, 3,3, 27-47

8.Πανταζής, Π. (2004). Από τα Υποκείμενα στο Υποκείμενο. Η Βιογραφική προσέγγιση στην ψυχοκοινωνική έρευνα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

9.Πανταζής, Π. (2002). «Ανία, αποτυχία, μη-ένταξη. Παρατηρήσεις πάνω σε μια μορφή ‘κοινωνικού πόνου’ των φοιτητών». Στο: Κλ. Ναυρίδης (επιμ.), Εξουσία, Βία, Πόνος, Τόμος Β΄, Αθήνα: Καστανιώτης, σελ. 107-114.

10.Πανταζής, Π. (1996). «Η συγκρότηση της ταυτότητας εφήβων μεταναστών. Μια μελέτη ιστοριών ζωής», Στο: Κλήμης Ναυρίδης, Νικόλας Χρηστάκης (Επιμ.) Ταυτότητες: Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Αθήνα: Καστανιώτης, 239-260

11.Πανταζής, Π. (1991). «Ιστορίες ζωής και μεταναστευτικά σχέδια στον αγροτικό χώρο: Η περίπτωση του Κεφαλόβρυσου». Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

12.Βαρνάβα-Σκούρα, Τ., Χαρίτου-Φατούρου, Μ., Πανταζής, Π., Αποστόλου, Μ. (1978). «Αντιλήψεις των παιδιών για τον κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας», Σύγχρονα Θέματα, 1, 2, 69-82

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

ΚΕΔΙΒΙΜ - "Κινηματογραφικά Είδη: θεωρία και ιστορία"

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24