Είστε εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ II

Κωδικός: 
2ΞΓ1
Τύπος μαθήματος: 
ξένες γλώσσες
Εξάμηνο: 
2ο εξάμηνο
ECTS: 
2
Διδακτικές Ώρες: 
2
Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24