Είστε εδώ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ IV

Κωδικός: 
5ΘΚ3
Τύπος μαθήματος: 
Ιστορία - Θεωρία Κινηματογράφου
Σύντομη περιγραφή: 
Αναπαραστάσεις κοινωνικών τάξεων, φυλών και φύλων στον κινηματογράφο
Εξάμηνο: 
5ο εξάμηνο
ECTS: 
5
Διδακτικές Ώρες: 
4

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της «ιδεολογίας»των κινηματογραφικών κειμένων και τη μελέτη των βασικών θεωριών που διατυπώθηκαν για τιςαναπαραστάσεις των κοινωνικών τάξεων, των φυλών και των εθνοτήτων στον κινηματογράφο.Αν και γίνονται κάποιες αναφορές στην ιστορική εξέλιξη των αναπαραστάσεων των κοινωνικώντάξεων, των φυλών και των εθνοτήτων, στο διάλογό τους με τις πολιτικές και κοινωνικέςεξελίξεις, καθώς στην εξέλεξη των βασικών θεωριών αναπαράστασης, το μάθημα εστιάζεικυρίως στις σύγχρονες θεωρίες και στο σύγχρονο παγκόσμιο κινηματογράφο. Στο τέλος τουμαθήματος, οι φοιτητές /-τριες θα μπορούν να αναλύσουν, να συγκρίνουν και να αντιπαραθέσουν αυτές τις βασικές θεωρίες και να τις χρησιμοποιούν για την κριτική ανάλυσηκινηματογραφικών κειμένων.

Βιβλιογραφία:

  1. Heath, Stephen. Σημειωτική του Κινηματογράφου, (μτφρ.) Δημήτρης Κολιόδημος. Αθήνα: Αιγόκερως, 1990.
  2. Μπαρτ, Ρολάν. Μυθολογίες: Μάθημα, (μτφρ.) Καίτη Χατζηδήμου, Ιουλιέττα Ράλλη, (επιμ. μτφρ.) Γιάννης Κρητικός. Αθήνα: Ράππα, 1979.
  3. Mead, Margaret, Γιώργος Νικολακάκης . Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ: θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Αιγόκερως, 1998.
  4. Κομνηνού, Μαρία. Από την αγορά στο θέαμα: Μελέτη για τη συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας και του κινηματογράφου στη σύγχρονη Ελλάδα, 1950-2000. Αθήνα: Παπαζήσης, 2001.
  5. Αδάμου Χριστίνα (επιμ.), Ο ηθοποιός ανάμεσα στη σκηνή και στην οθόνη. Αθήνα: Καστανιώτης 2008.
Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24