Είστε εδώ

ΜΟΝΤΑΖ I

Κωδικός: 
1ΜΟ1
Τύπος μαθήματος: 
Μονταζ
Σύντομη περιγραφή: 
Εισαγωγή στην επεξεργασία ήχου & εικόνας
Εξάμηνο: 
1ο εξάμηνο
ECTS: 
3
Διδακτικές Ώρες: 
3

Εργαστηριακό μάθημα εισαγωγής στη χρήση των ΗΥ για την επεξεργασία ήχου και εικόναςστον κινηματογράφο. Τεχνική εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού μοντάζ τουτμήματος, εξάσκηση πάνω σε σύντομες σκηνές. Κατανόηση της βασικής αλληλουχίας τεχνικώνεργασιών (workflow) για την αποπεράτωση μίας ταινίας. Υποστήριξη σε άλλα μαθήματα για τηνπαραγωγή εργασιών.

Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24