Είστε εδώ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ VΙ

Κωδικός: 
8ΠΑ3
Τύπος μαθήματος: 
Παραγωγή
Σύντομη περιγραφή: 
Εμβάθυνση στον προϋπολογισμό
Διδάσκων: 
Εξάμηνο: 
8ο εξάμηνο
ECTS: 
5
Διδακτικές Ώρες: 
3

Το μάθημα ασχολείται με τα οικονομικά στοιχεία της παραγωγής μίας κινηματογραφικήςταινίας. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των οικονομικών πόρων μίαςταινίας και τον τρόπο που συντάσσεται, εξελίσσεται και παρακολουθείται ο προϋπολογισμόςμίας κινηματογραφικής ταινίας.Το μάθημα βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένο σενάριο, παρακολουθώντας και υλοποιώνταςβήμα βήμα τον σχεδιασμό της παραγωγής του, συντάσσοντας σταδιακά τον αναλυτικό τουπροϋπολογισμό, με βάση τις ανάγκες του και τις τιμές της αγοράς

Βιβλιογραφία:

  1. Robert J. Koster, The Budget Book for Film and Television, Elsevier, 2004
Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24