Είστε εδώ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ II

Κωδικός: 
3ΠΑ1
Τύπος μαθήματος: 
Παραγωγή
Σύντομη περιγραφή: 
Εφαρμοσμένα μοντέλα παραγωγής
Διδάσκων: 
Εξάμηνο: 
3ο εξάμηνο
ECTS: 
3
Διδακτικές Ώρες: 
4

Το μάθημα ακολουθεί, περιγράφει και αναλύει τα στάδια παραγωγής ενός κινηματογραφικούέργου από την ανάπτυξη του, στην προπαραγωγή και την διαδικασία παραγωγής του έως καιτην αποπεράτωση του. Συνεκτικό ιστό όλων των επιμέρους διαλέξεων αποτελεί η μελέτη περιπτώσεων (case studies)προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των θεωρητικών διαλέξεων. Οι περιπτώσεις επιλέγονται κατά τρόπον ώστε να φέρουν τους φοιτητές σε επαφή μεδιαφορετικά μοντέλα στησίματος παραγωγής. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάτω από τιςοποίες μία παραγωγή αναπτύσσεται (αγορά, είδος ταινίας, οικονομικοί πόροι που η ταινίαδιαθέτει, στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τη διανομή της, κ.α) μελετήθηκαν διαφορετικάμοντέλα ανάπτυξης και υλοποίησης μιας κινηματογραφικής ταινίας.Επί μέρους ασκήσεις αποτελούν εργαλείο εμπέδωσης.  Βιβλιογραφία:

  1. Landau, Camille & White, Tiare. 161 μυστικά για ένα νέο κινηματογραφιστή. Μτφρ.: Κατερίνα Κακλαμάνη. Επιμ.: Δέσποινα Μουζάκη. Αθήνα: Πατάκης, 2008
  2. Deborah S. Patz, Film Production Management 101, MWP, 2002

 

Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24