Είστε εδώ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ Ι

Κωδικός: 
4ΝΤ1
Τύπος μαθήματος: 
Σκηνοθεσία
Σύντομη περιγραφή: 
Εισαγωγή στο ντοκιμαντέρ – διαμόρφωση πρότασης για μία ταινία
Εξάμηνο: 
4ο εξάμηνο
ECTS: 
3
Διδακτικές Ώρες: 
3

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην πολυμορφία του ντοκιμαντέρ καιστις μεγάλες δημιουργικές και εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρονται σε όσους τοεξερευνήσουν. Αποσυνδέοντας την έννοια του ντοκιμαντέρ από τη συμβατική πληροφοριακήταινία τεκμηρίωσης, που στερείται οποιοδήποτε κινηματογραφικό θέλγητρο, το μάθημα σεπρώτη φάση ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναζητήσουν τις μορφές εκείνες του ντοκιμαντέρ πουθα τους ενθουσιάσουν και θα τους εμπνεύσουν. Η συγκυρία του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ τουΜαρτίου αξιοποιείται έτσι πολύ δημιουργικά σαν ουσιαστικό μέρος του προγράμματοςσπουδών. Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθήσουν με ένταση το φεστιβάλ, να έρθουν σεεπαφή με πολλές διαφορετικές αφηγήσεις, να συναντήσουν Έλληνες και ξένους δημιουργούς καινα εκπονήσουν μία εργασία ανάλυσης της δομής και του αφηγηματικού τρόπου μίαςαγαπημένης τους ταινίας. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναφέρεται σε ρεύματα, σχολές, την ιστορία και τα είδη τουντοκιμαντέρ. Διακρίνεται ο στόχος της μετάδοσης κάποιας γνώσης από το στόχο τηςδημιουργικής αναπαράστασης της πραγματικότητας, παρουσιάζονται οι κύριοι αφηγηματικοίτρόποι της έκθεσης και της παρατήρησης και ανθολογούνται υφολογικές προσεγγίσεις. Η κύρια εργασία του μαθήματος είναι η συγγραφή μίας μεστής πρότασης για ταινία ντοκιμαντέρ2-3 σελίδων (ενός treatment). Η πρόταση αυτή, που παρουσιάζει το θέμα, τα πρόσωπα, τησκηνοθετική προσέγγιση κλπ. ακολουθεί αλεπάλληλες γραφές μέσα από παρουσιάσεις στηντάξη. Τέλος ζητείται να κατασκευαστεί και ένα σύντομο τρέιλερ συνοδευτικό της πρότασης με τηνυποστήριξη του μαθήματος 4ΦΩ1.Η μορφή διδασκαλίας του μαθήματος αυτού το καθιστά υποχρεωτικής παρακολούθησης. Όσοιαδυνατούν να παραβρεθούν τουλάχιστον στο 70% των “παραδόσεων” χάνουν τη δυνατότηταεπιτυχούς αξιολόγησης. Βιβλιογραφία:

  1. BRESCHAND Jean, Ντοκιμαντέρ, η άλλη όψη του κινηματογράφου, μτφρ. Δώρα Θυμιοπούλου, Πατάκης 2006. 
  2. ΣΤΕΦΑΝΗ Εύα, 10 κείμενα για το ντοκιμαντέρ, μτφρ. Πατάκης 2007.
Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24