Είστε εδώ

Μοντέρνος και Σύγχρονος Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος

Κωδικός: 
E-A4
Εξάμηνο: 
1ο εξάμηνο
ECTS: 
5
Κατηγορία: 
Μεταπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24