Είστε εδώ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΙΙ

Κωδικός: 
6ΝΤ1
Τύπος μαθήματος: 
Σκηνοθεσία
Εξάμηνο: 
6ο εξάμηνο
ECTS: 
5
Διδακτικές Ώρες: 
4
Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24