Είστε εδώ

ΧΩΡΟΣ- ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΕΝΔΥΜΑ Ι

Κωδικός: 
5ΣΓ4
Τύπος μαθήματος: 
Σκηνογραφία - Ενδυματολογία
Σύντομη περιγραφή: 
Ιστορία των κτηριακών μορφών, του εσωτερικού χώρου και επίπλωσης, του υλικού πολιτισμού και ενδυμασίας - Μέρος ΙΙ "Ο κόσμος της Δύσης"
Εξάμηνο: 
5ο εξάμηνο
ECTS: 
5
Διδακτικές Ώρες: 
3
Κατηγορία: 
Προπτυχιακό

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24