Είστε εδώ

Κατατακτήριες εξετάσεις

      

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

 

- Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

- Πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

   ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ) 

- Πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών ή ισότιμων προς αυτές Σχολών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων υπουργείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να συμμετέχουν πτυχιούχοι ιδιωτικών Σχολών Κινηματογράφου έστω κι αν έχουν την ισοτιμία από το ΙΤΕ, ΥΑ (Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 224/2004).

 

 

Στο Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.

Για το Πανεπιστημιακό έτος 2020-2021

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος Κινηματογράφου, κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, ισόγειο, Γραφείο 11

Τηλ: 2310991305 - 2310997398

Fax: 2310994342

e-mail: info@film.auth.gr

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.  στην αριθμ.69/3-3-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε τα εξής σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις:

 

A. Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετασθούν σε τρία μαθήματα

1.      Άσκηση δημιουργικής γραφής σεναρίου

2.      Θεωρία Κινηματογράφου

3.      Φώτο-ιστορία

B. Όλοι οι επιτυχόντες θα καταταχθούν στο Ά εξάμηνο σπουδών.

Γ.  Ορίστηκε η ύλη και η βιβλιογραφία για τα παραπάνω μαθήματα (παρατίθεται  παρακάτω)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στις 1-15 Νοεμβρίου 2020, είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος 10-12 π.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση : Γραμματεία Τμήματος Κινηματογράφου, κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ, ισόγειο, Γραφείο 11, Πανεπιστημιούπολη, 54124.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αίτηση

- Αντίγραφο πτυχίου*

ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.**

*Σε περίπτωση πτυχίου Σχολής εξωτερικού απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ αντίστοιχα αν είναι Ανώτατης ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

** Μαζί με τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση επιτυχίας τους θα προσκομίσουν το αντίγραφο πτυχίου με την εγγραφή τους, σε διαφορετική περίπτωση χάνουν το δικαίωμα εγγραφής.

 

ΥΛΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άσκηση δημιουργικής γραφής σεναρίου

 Μάθημα που εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων στην επινόηση, στη δημιουργική σύνθεση και στην αφήγηση. Στον υποψήφιο θα δίδεται σειρά λέξεων ή μια πρόταση ή μια συνθήκη και βάσει αυτών, θα ζητείται η σύνθεση μιας μικρής ιστορίας.

Το μέγεθος του κειμένου (ο κατά προσέγγιση αριθμός λέξεων) που ζητείται από τους υποψηφίους  όπως και οι αφηγηματικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τόσο για τη φόρμα της συγγραφής όσο και για εκφραστικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν (ευθύς/πλάγιος λόγος, διάλογος), καθορίζεται με σαφήνεια στην εκφώνηση των θεμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων.

 Η φύση του συγκεκριμένου μαθήματος δεν υπαγορεύει μια συγκεκριμένη ύλη – βιβλιογραφία. Βοηθητικά οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να ανατρέξουν στα παρακάτω βιβλία:

-Σενάριο, Η τέχνη της επινόησης και της αφήγησης στον κινηματογράφο (66 ασκήσεις και 1 μέθοδος), Χριστίνα Kallas-Καλογεροπούλου, εκδόσεις «Νεφέλη», Αθήνα 2006.

-Το σενάριο, Η τέχνη και η τεχνική (οι βάσεις της σεναριογραφίας), Syd Field, εκδόσεις «Κάλβος», Αθήνα 1986.

-Το σενάριο, Από την αρχική ιδέα στην εκτέλεση, Αντώνης Κεχαγιάς, εκδόσεις «Έλλην», 1997.

 

 «Θεωρία Κινηματογράφου»

 

H ύλη αντλείται από τα ακόλουθα συγγράμματα:

 

Συγγράμματα

Bazin, André. Τι είναι ο κινηματογράφος. Τόμος Ι. Μτφ. Κώστας Σφήκας. Αθήνα, Αιγόκερως, 1988-1989.

Τα κεφάλαια:

«Σχετικά με την εξέλιξη της κινηματογραφικής γλώσσας», σσ. 135-145.

«Η εξέλιξη του κινηματογραφικού ντεκουπάζ μετά τον ομιλούντα», σσ. 146-156.

 

Bordwell, David και Kristin Thompson. Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου. ΑΘήνα: ΜΙΕΤ, 2004.

Τα κεφάλαια:

«Η σημασία της κινηματογραφικής μορφής», σσ. 91-115.

«Το αφήγημα ως μορφικό σύστημα», σσ. 116-155.

 

 

Bordwell, David και Kristin Thompson. Ιστορία του Κινηματογράφου. ΑΘήνα: Πατάκης, 2011.

Τα κεφάλαια:

«Η εφεύρεση και τα πρώτα χρόνια του κινηματογράφου 1880-1904», σσ. 13-32.

«Η διεθνής εξάπλωση του κινηματογράφου, 1905-1912», σσ. 33-51.

«Ο κινηματογράφος του κλασικού Χόλλυγουντ», σσ. 67-71.

«Η ύστερη περίοδος του βωβού», σσ. 85-115 και 119-141.

«Η οργάνωση του συστήματος των στούντιο στο Χόλλυγουντ», σσ. 214-237.

 

 

Kracauer, Siegfried. Θεωρία του κινηματογράφου: Η απελευθέρωση της φυσικής πραγματικότητας. Μτφ. Δημοσθένης Κούρτοβικ. Αθήνα: Κάλβος, 1983.

Το κεφάλαιο «Βασικές Έννοιες», σσ. 55-73.

 

Ray, Robert Β. Μια Κάποια Τάση του Χολιγουντιανού Κινηματογράφου 1930-1980. Μτφ. Νίκη Σπυροπούλου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011.

Το κεφάλαιο ένα σχετικά με τα θεματικά και στιλιστικά μοτίβα του Hollywood, σσ. 41-85.

 

Stam, Robert. Εισαγωγή στη Θεωρία του Κινηματογράφου. Μτφ. Κατερίνα Κακλαμάνη. Αθήνα: Πατάκης, 2006.

Τα κεφάλαια 11 & 12, σσ.  115-127.

 

Φωτο-Ιστορία

Αφήγηση μιας ιστορίας με εικόνες. Η ικανότητα του υποψηφίου να αφηγείται με εικόνες, να κρατά το νήμα που συνδέει τις εικόνες αυτές.

Δίδονται 40-50 αριθμημένες φωτογραφίες. Διαφόρων ειδών, διαφόρων ποιοτήτων, διαφόρων μεγεθών. Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει το λιγότερο 5 από αυτές, το περισσότερο 15 και να τις βάλει σε σειρά, έτσι ώστε να αφηγηθεί μια ιστορία.

Ενδιάμεσα στις εικόνες μπορεί να χρησιμοποιήσει μικρά κείμενα 1-2 φράσεων. Ωστόσο, το βάρος δεν πέφτει στο να αφηγούνται οι λέξεις, αλλά οι εικόνες. Σε μια τέτοια προσέγγιση, η χρήση μουσικής θα δυσκόλευε παρά θα διευκόλυνε την καθαρότητα της ιστορίας. Ας την αποφύγουμε.

Μαζί με τη σειρά των φωτογραφιών, ένα κείμενο, μιας-μιάμισης σελίδας που να εξηγεί την ιστορία, κρίνεται απαραίτητο.

Για το τελευταίο μάθημα οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους ένα ψαλίδι και μία διαφανή κολλητική ταινία.

Από τη Γραμματεία

 

Συνημμένα αρχεία: 

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24