Είστε εδώ

αρχές προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου είναι 5ετές.

 

Στα δύο πρώτα έτη τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (8 μαθήματα και 1 ξένη γλώσσα σε κάθε εξάμηνο) και προσφέρουν μία εισαγωγή σε όλες τις βασικές θεματικές περιοχές των κινηματογραφικών σπουδών.

 

Από το τρίτο έτος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μια από τις οκτώ θεματικές περιοχές στην οποία επιθυμούν να εστιάσουν ιδιαίτερα και η οποία θα καθορίσει τη συνέχεια των σπουδών τους και θα αναγράφεται στο  παράρτημα πτυχίου τους.  Τα προσφερόμενα πεδία είναι: Διεύθυνση φωτογραφίας, Ήχος και Μουσική, Θεωρία-Ιστορία κινηματογράφου, Μοντάζ, Παραγωγή, Σενάριο, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία.

 

Τα μαθήματα του τρίτου και τέταρτου έτους χωρίζονται σε υποχρεωτικά (τα εργαστήρια και τα μαθήματα παιδαγωγικής) και σε μαθήματα επιλογής στις οκτώ θεματικές περιοχές. Στην πράξη οι φοιτητές/τριες σε κάθε αντίστοιχο εξάμηνο εκτός από τα υποχρεωτικά επιλέγουν και 4 ή 5 από τα μαθήματα επιλογής.

Οι φοιτητές/τριες 3ου έτους και άνω έχουν δικαίωμα δήλωσης μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ σε αντικατάσταση μαθημάτων επιλογής που προσφέρονται στο Τμήμα Κινηματογράφου, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν αποτελούν μαθήματα που έχουν περαστεί από τους/τις φοιτητές/τριες σε προηγούμενη προπτυχιακή τους πορεία για άλλο πτυχίο.

Το σύνολο των ECTS των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 ECTS σε όλη τη διάρκεια φοίτησης.

 

Στο 5ο έτος εκπονούνται δύο μεγάλες εργασίες, η ερευνητική εργασία (20 ects) και η πτυχιακή εργασία (40 ects).

 

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS). Ο φόρτος εργασίας ενός έτους σπουδών αντιστοιχεί σε 60 πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ 30 μονάδες του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών αντιστοιχούν σε ένα εξάμηνο. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται συγκέντρωση 300 μονάδων ECTS.

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24