Είστε εδώ

Πρακτική άσκηση

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει θεσμοθετηθεί για το Τμήμα μας Πρακτική Ασκηση.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα  είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής, αντιστοιχεί σε 5 ECTS, εκτός συνόλου ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου , έχει διάρκεια 2 μήνες (Μάρτιο- Απρίλιο ή Ιούνιο-Ιούλιο) και πραγματοποιείται από το Ζ΄ εξάμηνο και άνω.

Ο/η κάθε φοιτητής/τρια δύναται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της.

Η Πρακτική Άσκηση  είναι πλήρους απασχόλησης (πενθήμερη / οχτάωρη).              

    Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα είναι ο κ. Χρήστος Γούσιος,  επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Κινηματογράφου.

Οι φοιτητές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης  πρέπει να διανύουν το Ζ΄εξάμηνο φοίτησης και άνω, και να έχουν συμπληρώσει τα 120 ECTS από τα 300 που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων, καθώς πρόθεση του Τμήματος, είναι η δυνατότητα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) για όσους/ες φοιτητές/τριες το επιθυμήσουν, πριν αυτοί/ές αποφοιτήσουν.

Για τους/τις φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο ίδιο εξάμηνο σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μονάδων ECTS.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη ο μ.ο. βαθμολογίας.

Φοιτητές/τριες που προκρίνονται για ΠΑ, μπορεί και να μην συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αν δεν βρεθεί ΦΥ του ενδιαφέροντος/της κατεύθυνσής τους  

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση»

 

 

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24