Είστε εδώ

Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές

 

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

το Τμήμα Κινηματογράφου στη συνεδρίαση της Συνέλευσής του αριθμ. 39/13-09-2018 όρισε ως Σύμβουλο Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές του Τμήματος την αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Ελευθερία Θανούλη, σε συνεργασία με τον κ. Δημήτριο Γουλή, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος.

Η παραπάνω υπηρεσία έχει σκοπό να συνδράμει στα προβλήματα των φοιτητών/τριών, τα οποία ενδεχομένως αντιμετωπίζουν και αποτελούν ανασταλτικό εμπόδιο για την πρόοδο των σπουδών τους.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται κάθε Τετάρτη, ώρες 10.00 π.μ. - 12.00,  και Πέμπτη, ώρες 11.00 π.μ. - 13.00, ενώ μπορείτε να στέλνετε και ηλεκτρονικό μήνυμα στο dagoulis@film.auth.gr

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24