Είστε εδώ

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2019-20

*Το πρόγραμμα θα ανανεώνεται μετά από οποιαδήποτε ενημέρωση από τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24