Είστε εδώ

Ανακοίνωση 6ΣΓ4

Το μάθημα 6ΣΓ4 / Χώρος - Χρηστικό Αντικείμενο - Ένδυμα ΙΙ  της κ. Κερτεμελίδου το οποίο γίνεται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το πρόγραμμα  του Εαρινού Εξαμήνου,  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  5/6/2020 με διπλάσια διάρκεια (13:00-18:00) για να ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις των εργασιών και ως αναπλήρωση αυτού της 1/5/2020  (Πρωτομαγιάς)

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24