Είστε εδώ

Ενημέρωση σχετικά με διοικητικά θέματα

31.07.2020 - 17:57
Προθεσμία Υποβολής: 21/08/2020 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής...
12.06.2020 - 08:53
Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Κινηματογράφου στην αριθμ.71/19-5-20 συνεδρίασή της αποφάσισε, μετά από εισήγηση του επίκουρου καθηγητή...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24