Είστε εδώ

Ενημέρωση σχετικά με θέματα αποφοίτων

23.10.2018 - 15:13
Ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο Σύλλογο Αποφοίτων του τμήματος έχουν ανοίξει. Όσοι απόφοιτοι του τμήματος Κινηματογράφου ενδιαφέρονται, στον...

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24