Είστε εδώ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  • Προϊσταμένη Γραμματείας 2310 99 7161
  • Φοιτητικά θέματα 2310 99 1305
  • Διοικητικά - Οικονομικά 2310 99 7398
  • Fax 2310 99 4342
  • Βιβλιοθήκη "Παύλος Πανταζής" 2310 99 0520
  • Μεταπτυχιακό "Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές" 2310 99 0520

email Γραμματείας Τμήματος: info@film.auth.gr

e-mail Βιβλιοθήκης "Παύλος Πανταζής": filmlibrary@film.auth.gr

e-mail Μ.Π.Σ. "Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Σπουδές"msc-MAfilmTV@film.auth.gr

Ιστοσελίδα Τμήματος: www.film.auth.gr

Διεύθυνση:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Τμήμα Κινηματογράφου,Κτίριο Διοίκησης,Ισόγειο, Γραφείο 11,541 24 Θεσσαλονίκη 

Πολιτική Ποιότητας

e- ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών

 

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24