Είστε εδώ

αρχές προγράμματος σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου είναι 5ετές.

 

Στα δύο πρώτα έτη τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και προσφέρουν μία εισαγωγή σε όλες τις βασικές θεματικές περιοχές/κατευθύνσεις των κινηματογραφικών σπουδών.

 

Από το τρίτο έτος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μία από τις οκτώ κατευθύνσεις στην οποία επιθυμούν να εστιάσουν ιδιαίτερα και η οποία θα καθορίσει τη συνέχεια των σπουδών τους και η οποία θα αναγράφεται στο  πτυχίο τους. Οι προσφερόμενες κατευθύνσεις είναι: Διεύθυνση φωτογραφίας, Ήχος και μουσική, Θεωρία-Ιστορία κινηματογράφου, Μοντάζ, Παραγωγή, Σενάριο, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία.

Τα μαθήματα του τρίτου και τέταρτου έτους χωρίζονται σε υποχρεωτικά (τα εργαστήρια και τα μαθήματα παιδαγωγικής) και σε μαθήματα επιλογής - κατεύθυνσης στις οκτώ θεματικές περιοχές. Στην πράξη οι φοιτητές/τριες σε κάθε αντίστοιχο εξάμηνο επιλέγουν 4 από τα μαθήματα επιλογής-κατεύθυνσης.

 

Στο 5ο έτος εκπονούνται δύο μεγάλες εργασίες, η ερευνητική εργασία και η πτυχιακή εργασία.

 

Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς-Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer Units, ECTS). Ο φόρτος εργασίας ενός έτους σπουδών αντιστοιχεί σε 60 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS, ενώ 30 μονάδες αντιστοιχούν σε ένα εξάμηνο. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται συγκέντρωση 300 μονάδων ECTS.

ενημέρωση

Πρακτική Άσκηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24