Είστε εδώ

Σχετικά με τις παρουσιάσεις πτυχιακών/ερευνητικών εργασιών

Παρακαλούμε πολύ οι φοιτητές/τριές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την ερευνητική/πτυχιακή τους εργασία στις παρουσιάσεις του Οκτωβρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις παρουσίασης να επικοινωνήσουν με τους υπέυθυνους καθηγητές έως το τέλος της εβδομάδας.

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24