Είστε εδώ

ΦΕΚ για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος

Επισυνάπτουμε το ΦΕΚ 2993/31-8-2017 για τη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για ενημέρωση σας.

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24