Είστε εδώ

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 - Σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων 1ΜΟ1, 1ΕΣΘ1, 3ΕΣΘ1, 3ΜΟ2, 4ΜΟ2, 4ΝΤ1

Συνημμένη θα βρείτε την ανακοίνωση του επίκ. καθηγητή κ. Απόστολου Καρακάση που αφορά στην εξέταση των μαθημάτων 1ΜΟ1, 1ΕΣΘ1, 3ΕΣΘ1, 3ΜΟ2, 4ΜΟ2, 4ΝΤ1.

 

Από τη Γραμματεία

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24