Είστε εδώ

Ανακοίνωση κ.Σαλαπάτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

 

Μόνο το 1ΦΩ2 έχει γραπτές εξετάσεις για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα 2ΦΩ2, 3ΦΩ2 και 4ΦΩ2 έχουν εργασίες με καταληκτική ημερομηνία τις 29 Σεπτεμβρίου.

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24