Είστε εδώ

Ανακοίνωση και Ύλη για το μάθημα 8ΠΓ1

Εαρινό Εξάμηνο 2016-17

Ύλη Εξετάσεων για το μάθημα 8ΠΓ1

Για την προετοιμασία τους για τις γραπτές εξετάσεις Ιουνίου 2017, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Κινηματογράφου, εκτός από τις σημειώσεις που κράτησαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μπορούν να μελετήσουν τα ακόλουθα κείμενα, που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

1.     Πανταζής, Π. (2008) «Δύο κοινωνικο-ψυχολογικά σχόλια για τις ταινίες των αδελφών Νταρντέν». Στο: Γιάννα Σαρρή & Δέσποινα Μουζάκη (επιμ.), Jean-Pierre & Luc Dardenne,.Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης-Εκδόσεις Οξύ, σελ. 43-47.  (αρχείο: Dardenne1)

 

2.     Πανταζής, Π. (2007) «Συγκλίσεις μεταξύ βιογραφικής έρευνας και Κριτικής Ψυχολογίας. Ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις». Στο: Σκεύος Παπαϊωάννου (επιμ.), Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Κριτική, σελ. 194-214. (αρχείο: Viografia kai kritiki)

 

3.     Πανταζής, Π. (2002). «Ανία, αποτυχία, μη-ένταξη. Παρατηρήσεις πάνω σε μια μορφή ‘κοινωνικού πόνου’ των φοιτητών». Στο: Κλ. Ναυρίδης (επιμ.), Εξουσία, Βία, Πόνος, Τόμος Β΄, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 107-114. (αρχείο: Πανταζής 2002.β.7.)

  1. Πανταζής, Π. (1996). «Η συγκρότηση της ταυτότητας εφήβων μεταναστών. Μια μελέτη ιστοριών ζωής», Στο: Κλήμης Ναυρίδης, Νικόλας Χρηστάκης (επιμ.) Ταυτότητες: Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Αθήνα: Καστανιώτης, σελ. 239-260. (αρχείο: Taftotites metanastwn)
  1. Akrivou Evangelia (…) and Pantazis Pavlos (2009) “Searching Personal and Social Identities through Biographical Trajectories. Thoughts and Feelings”, The Euro-Mediterranean Student Research Multi-conference, Proceedings of the 1st Emuni Research Souk, Unity and Diversity of Euro-Mediterranean Identities. (20 σελ.) [αρχείο: Searching Identities (in Greek)]

 

  1. Πανταζής, Π., Δικαίου, Μ. (επιμ.) (2007) «Μετανάστευση και μετανάστες», Περ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ψυχική ΥΓΕΙΑ. Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση για θέματα Υγείας και Κοινωνικού Αποκλεισμού, 4, σελ. 4-19 και 83-93. (αρχείο: Περ. Μετανάστευση και μετανάστες 2007 γ.14.)

 

  1. Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χατζαρούλα (επιμ.) (2013) Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική ιστορία και άλλες βιο-ιστορίες. Βόλος: Ένωση Προφορικής Ιστορίας, σελ. 7-24, 205-216, 217-234, 235-242, 295-310 και 475-490. (αρχείο: Γεφυρώνοντας τις γενιές-Βιβλίο)
  2. Δύο μαθήματα «Μνήμη και Προφορική Ιστορία» (Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Καθηγήτρια Πανεπ. Θεσσαλίας):

α) Το μάθημα Εισαγωγή. Τι είναι η προφορική ιστορία. Θα παρακολουθήσετε το power point αυτού του μαθήματος και θα ακούσετε τη διάλεξη της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν. Τα σχετικά αρχεία ανοίγουν εδώ: http://eclass.uth.gr/eclass/modules/units/?course=SEAD240&id=3238

β) Το μάθημα Η συγκρότηση της μνήμης – Maurice Halbwachs. Θα παρακολουθήσετε το power point αυτού του μαθήματος και θα ακούσετε τη διάλεξη της Ρίκης Βαν Μπούσχοτεν. Τα σχετικά αρχεία ανοίγουν εδώ: http://eclass.uth.gr/eclass/modules/units/?course=SEAD240&id=3246

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24