Είστε εδώ

Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Παραγωγή & Διεύθυνση Παραγωγής Κινηματογράφου"

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 848/29-8-17.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών 7-9-2017.

Ημερομηνία λήξης υποβολών 7-11-2017.

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24