Είστε εδώ

Αποτέλεσμα κρίσης στη "Σκηνοθεσία Κινηματογράφου"

Στο παρακάτω συνημμένο ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της κρίσης που αφορά στην επιλογή μιας (1) θέσης αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σκηνοθεσία Κινηματογράφου".

 

Από τη Γραμματεία

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24