Είστε εδώ

Αναγόρευση Διδάκτορος

Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, 10.30 π.μ., ο κ. Σωτήριος Πετρίδης θα αναγορευθεί Διδάκτορας του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

ενημέρωση

Oδηγός Σπουδών

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24