Είστε εδώ

Επικοινωνία

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  • Προϊσταμένη Γραμματείας 2310 99 7161
  • Φοιτητικά θέματα 2310 99 1321, 2310 99 1305
  • Διοικητικά - Οικονομικά 2310 99 7398
  • Fax 2310 99 4342
  • Βιβλιοθήκη Τμήματος 2310 99 0520

email: info@film.auth.gr

Ιστοσελίδα Τμήματος: www.film.auth.gr

Διεύθυνση:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Τμήμα Κινηματογράφου,Κτίριο Διοίκησης,Ισόγειο, Γραφείο 11,541 24 Θεσσαλονίκη 

ενημέρωση

Πρακτική Άσκηση

Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Κινηματογράφου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Κινηματογράφου, Θεσσαλονίκη
Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο, Γραφείο 11, T.K. 541 24